Το κείμενο του ψηφίσματος έχει συμφωνηθεί. Προβλέπονται μέτρα που απορρέουν από το Ζ΄ κεφάλαιο του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που αφορούν την περίπτωση χρήσης ή παράνομης μεταφοράς χημικών όπλων στη Συρία, από οποιαδήποτε από τις συγκρουόμενες πλευρές. Ωστόσο, δεν γίνεται λόγος για αυτόματα μέτρα αντίδρασης - για την έγκριση τους θα χρειαστεί μια ξεχωριστή απόφαση του Συμβουλίου – είπε ο Τσούρκιν.

«Στοιχεία δυναμικού σεναρίου δεν υπάρχουν» - υπογράμμισε.