Το πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλο και παρουσιάζει ένα μεγάλο αριθμό πολύτιμων αντικειμένων και καταλαμβάνει μεγάλους χώρους. Ο Σκούφος του Μονομάχου με τη διασπορά πολύτιμων λίθων βρίσκεται στην έκθεση σε μια εξέχουσα θέση.

Η μεγάλη έκθεση είναι αφιερωμένη στην 400η επέτειο του Οίκου των Ρομάνοφ. Θα διαρκέσει από τις 27 Σεπτεμβρίου έως 22 Ιανουαρίου.