Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας η σκάλα ηχεί με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τον αριθμό των περαστικών και το ρυθμό των βημάτων τους.

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της «Εβδομάδας της Καρδιάς» στο Βέλγιο. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση των επιβατών, ώστε να χρησιμοποιούν τη συνηθισμένη σκάλα και όχι την κυλιόμενη για να καταβάλλουν την απαιτούμενη για την υγεία της καρδιάς σωματική προσπάθεια.