Ο Ριαμπκόφ υπενθύμισε ότι το κείμενο της συμφωνίας δεν περιέχει διάταξη για το απαράδεκτο της παράδοσης όπλων σε μη εξουσιοδοτημένες, μη κρατικές οντότητες, την οποία οι χώρες του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να συμπεριλάβουν στη συμφωνία.

«Είναι αντανάκλαση μιας συνειδητοποιημένης πολιτικής που δίνει τη δυνατότητα ανεξέλεγκτης επέμβασης σε μια ή άλλη πλευρά σε μιά ή άλλη σύγκρουση»,- παρατήρησε ο Ρώσος διπλωμάτης.