Ο πρόεδρος θύμισε ότι σήμερα οι εκτάσεις αυτές καλύπτουν το 6% της ρωσικής Αρκτικής και είναι περίπου 322.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

«Για μας, προφανώς, προτεραιότητα, θεμελιώδης αρχή για την ανάπτυξη της Αρκτικής θα πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην οικονομική δραστηριότητα, την παρουσία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος», - είπε ο πρόεδρος της Ρωσίας.