Ο Αλεξάντρ Φρολόφ κάλεσε τις χώρες της Αρκτικής περιοχής να συμμετάσχουν σε διεθνές σχέδιο. «Το σχέδιο έχει ήδη καθοριστεί και έχουν ήδη χορηγηθεί τα αντίστοιχα κονδύλια. Το σύστημα από δύο δορυφόρους τύπου Lightning (αστραπή) θα εξασφαλίσει ποιοτική παρακολούθηση της Αρκτικής πάνω σε μόνιμη βάση», - εξήγησε ο Φρολόφ.