Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τεράστιες χοάνες υπάρχουν στην πραγματικότητα και μάλιστα έχουν διάρκεια ζωής ένα έτος.

Την μεγαλύτερη δραστηριότητα παρόμοιοι στρόβιλοι την εκδηλώνουν στο νότιο μέρος του Ατλαντικού ωκεανού.

Αφού ανέλυσαν δορυφορικές λήψεις, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παρόμοιες χοάνες απορροφούν τα ύδατα των ωκεανών κατά τον ίδιο τρόπο που οι μαύρες τρύπες του διαστήματος απορροφούν το φως.