Ο πρώτος τουρκμενικός δορυφόρος θα εκπέμπει προς την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, μια τόσο ευρεία κάλυψη οφείλεται στο γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα το Τουρκμενιστάν το αναπτύσσει από κοινού με το Μονακό. Ο δορυφόρος θα χειρίζεται από το έδαφος του Τουρκμενιστάν.

Η συσκευή θα χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση των γεωργικών εκτάσεων στο Τουρκμενιστάν, όπως επίσης θα πραγματοποιεί έρευνες ως προς τα συμφέροντα της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου και θα πραγματοποιεί την περιβαλλοντική παρακολούθηση.