Όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις και πωλητές θα πρέπει να παρουσιάζουν τις τιμές παράλληλα σε λατ και ευρώ, όπως επίσης να επαναπρογραμματίσουν τις ταμειακές μηχανές, ώστε οι καταναλωτές να βλέπουν το σύνολο των αγορών σε ευρώ. Η τρίτη απαίτηση προβλέπει την αναγραφεί σε ευρώ των λογαριασμών πληρωμής υπηρεσιών.

Στη Ρίγα οι επιχειρήσεις έχουν ήδη συμμορφωθεί με αυτές τις απαιτήσεις, όμως οι περιφέρειες μέχρι στιγμής αργούν να τις εφαρμόσουν.