Εκτός αυτού, βάσει της δικαστικής απόφασης, η ισλαμιστική Ένωση, της οποίας η ύπαρξη χρονολογείται από το 1928, θα πρέπει να διαλυθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ΜΜΕ, υπόκεινται σε κατάσχεση όλο το ενεργητικό και τα περιουσιακά στοιχεία της «Αδελφότητας» και των θυγατρικών τους δομών, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων και των αντιπροσωπειών της.

Η 'Ενωση «Αδελφοί Μουσουλμάνοι» ιδρύθηκε με σκοπό την εγκαθίδρυση ισλαμικού κράτους στην Αίγυπτο.