«Στο άμεσο μέλλον θα γίνουμε μάρτυρες της κατασκευής του δεύτερου αντιδραστήρα του ΑΗΣ στη Μπουσέρ» - δήλωσε ο ίδιος.

Σήμερα στην Τεχεράνη θα υπογραφεί το πρωτόκολλο παράδοσης του ΑΗΣ Μπουσέρ σε ιρανούς ειδικούς, σύμφωνα με το οποίο ο ατομικός ηλεκτροσταθμός θα καλύπτεται επί δύο χρόνια με την εγγύηση της ρωσικής πλευράς.