Αυτή τη στιγμή σε τροχιά βρίσκονται και λειτουργούν δύο δορυφόροι αυτής της κατηγορίας.

Οι συσκευές «Φενιούν ΙΙΙ» ανήκουν στη δεύτερη γενιά των κινεζικών μετεωρολογικών σταθμών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εποπτεία των φυσικών καταστροφών και την κατάσταση του περιβάλλοντος. Έχουν όμως και εφαρμογές χρήσιμες για την αεροπλοΐα και την πλοήγηση.