Τα γυμνάσια θα γίνουν σε 3 στάδια και θα ολοκληρωθούν στις 25 Σεπτεμβρίου. Το ΝΑΤΟ εκπροσωπούν η Νορβηγία, η Πολωνία και η Τουρκία.

Οι συμμετέχοντας θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και θα επεξεργαστούν κοινές δράσεις, στο παράδειγμα κατάληψης αεροπλάνου της πολιτικής αεροπορίας από εγκληματίες.

Τα κέντρα συντονισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στη Μόσχα και στη Βαρσοβία, θα λαμβάνουν πληροφορίες από τα τοπικά συντονιστικά κέντρα, και εκείνα, με τη σειρά τους από τα κέντρα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της πολιτικής αεροπορίας.