Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το 52% των πολιτών του Καντονίου τάχθηκαν υπέρ της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με την οποία «κανείς δεν μπορεί να κρύβει το πρόσωπό του στους δρόμους ή σε δημόσια πάρκα» και «κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να καλύψει το πρόσωπό του με βάση το φύλο» .

Οι τροποποιήσεις του Συντάγματος του Καντονίου πρέπει πια να εγκριθούν από την Ομοσπονδιακή Συνέλευση (Κοινοβούλιο), στη Βέρνη.