Την πρωτοβουλία της ειρηνιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ομάδα για μια Ελβετία χωρίς στρατό» απέρριψε το 73% περίπου του πληθυσμού. Η οργάνωση είχε προτείνει την αναδιάρθρωση των ένοπλων δυνάμεων σε εθελοντική ή επαγγελματική βάση, με το επιχείρημα ότι η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία αποτελεί πλέον κατάλοιπο για τις τις χώρες της Ευρώπης. Επιπλέον, σύμφωνα με την οργάνωση, για μια ειρηνική χώρα με πληθυσμό 7,7 εκατομμύρια ανθρώπους, η διατήρηση ενός στρατεύματος 150.000 είναι πάρα πολύ ακριβή.