«Είναι αναγκαίο εκείνοι που χρηματοδοτούν και χορηγούν τις αντιπολιτευόμενες οργανώσεις, μεταξύ αυτών και τις εξτρεμιστικές, να βρουν τρόπο να απαιτήσουν από αυτές να παραδώσουν ότι έχουν πάρει και προορίζεται για καταστροφή», - υπογράμμισε ο υπουργός.