«Για το ότι είναι εμπόδιο, εμείς, όσοι ασχολούμαστε άμεσα με αυτό, το ακούμε από τις επιχειρηματικές ενώσεις, τις εταιρείες, τους βουλευτές διαφόρων επιπέδων, από την κοινή γνώμη», - είπε ο διπλωμάτης.

«Στη σημερινή Ευρώπη η διατήρηση των εμποδίων στα σύνορα είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος», - πρόσθεσε.