Η συμφωνία υπογράφτηκε στα πλαίσια του προγράμματος της μεθοριακής συνεργασίας Εσθονίας, Λετονίας και Ρωσίας.

Στόχος του προγράμματος, διάρκειας δυόμιση ετών, είναι η ανακατασκευή των μεθοριακών φυλακίων με στόχο την αύξηση της δυνατότητας εισόδου. Το σχέδιο χρηματοδοτείται εν μέρει από πόρους του Ευρωπαϊκού προγράμματος γειτονίας και συνεργασίας.