Οι ασκήσεις, που θα διεξάγονται σε δύο στρατιωτικά πεδία της Λευκορωσίας και σε τρία της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής Καλινινγκράντ, καθώς επίσης και της λεκάνης της Βαλτικής Θάλασσας, θα διαρκέσουν ως τις 26 Σεπτεμβρίου.

Θα τις παρακολουθούν στρατιωτικοί από 60 και πάνω χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του ΝΑΤΟ.