Σύμφωνα με εκτιμήσεις των στρατιωτικών, συνεχίζουν να αντιστέκονται 30-70 αντάρτες, οι οποίοι κρατούν ομήρους 25 αμάχους. Νωρίτερα εί[ει αναφερθεί, ότι ομάδα του Μετώπου Εθνικής Απελευθέρωσης Μόρο είχε πάρει ομήρους τουλάχιστον 200 ανθρώπους, τους οποίους χρησιμοποιούσε ως «ανθρώπινες ασπίδες».