«Κι έχουμε πολλά να είμαστε υπερήφανοι», - δήλωσε ο πρόεδρος. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Πούτιν, πρέπει να ξεφύγουν από τέτοιο πρόβλημα του περασμένου αιώνα, όπως οι μεροληπτικές εκτιμήσεις διαφόρων ιστορικών γεγονότων. Η ρωσική ιστορία θα πρέπει να γίνει η βάση της εθνικής ταυτότητας, τόνισε ο πρόεδρος.

Ο Πούτιν επίσης διαβεβαίωσε, ότι θα υπερασπιστεί τις παραδοσιακές χριστιανικές ηθικές αξίες.