Ο καλλιτέχνης είχε φέρει τον πίνακα στη Σουηδία κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ενώ το 1943 είχε πουληθεί στο Stockholms Auktionsverk, και από εκείνη τη στιγμή παρέμενε στην κατοχή ιδιώτη.

Εκτιμώμενη τιμή του πίνακα είναι €4-5 εκατ. Στον πίνακα απεικονίζεται μία οικογένεια με ρωσικά παραδοσιακά φορέματα με φόντο τις εκκλησίες.