«Όταν κάποιος κουνάει στον αέρα διάφορα εργαλεία, τα οποία δεν είναι από τα πλέον ασφαλή, θυμίζοντας πως εκεί βρίσκονται 7 χιλιάδες συμπατριώτες μας, είναι φυσικά, να έχουμε εντολή του προέδρου για την προετοιμασία όλων των σχεδίων απομάκρυνσης. Έχουμε επεξεργαστεί όλες τις διαδρομές. Συγκεκριμένα, είναι όλα έτοιμα, για μια τέτοια επιχείρηση, ο Θεός να βοηθήσει όμως να μην την υλοποιήσουμε», - είπε ο υπουργός.