«Αυτό θα περιορίσει την αύξηση των κόστους της κοινής ωφελείας, κάτι που είναι σημαντικό για τους πολίτες και, ελπίζω, θα αποδώσει και αισθητή και αντιπληθωριστική επίπτωση» - δήλωσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε, ότι ο προβλεπόμενος ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού είναι 4-5% κατ΄ έτος. «Πρόκειται για το χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων ετών» - συμπλήρωσε.