Σύμφωνα με τον διπλωμάτη, τα στοιχεία  που έχουν παραδοθεί στη Μόσχα δεν συνίστανται σε οποιαδήποτε συμπεράσματα, αλλά αποτελούν τεχνικές λεπτομέρειες και διαγράμματα, που έχουν παρουσιαστεί και σε επιθεωρητές του ΟΗΕ, αλλά δεν έχουν μελετηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Ως εκ τούτου, όπως σημείωσε ο Ριαμπκόφ, η πρόσφατα δημοσιοποιημένη έκθεση του ΟΗΕ για τα χημικά όπλα της Συρίας είναι πολιτικοποιημένη, μεροληπτική και μονόπλευρη.