Σύμφωνα με τον Άσαντ, η επιχείρηση αυτή θα απαιτήσει περίπου 1 δις δολάρια και θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα χρόνο. Εξάλλου σημείωσε, ότι αν οι ΗΠΑ έχουν τη βούληση και τα μέσα, μπορούν να πάρουν τα συριακά χημικά όπλα οι ίδιες, στο έδαφός τους.