«Η ανάλυση των στρατιωτικών συγκρούσεων των τελευταίων δεκαετιών δείχνει ότι ο ρόλος και το πεδίο εφαρμογής τους αυξάνονται συνεχώς. Γι’ αυτό χρειάζεται μια συστηματική εργασία ώστε να συνδεθούν όλα τα σημεία που αφορούν τα όπλα υψηλής ακρίβειας», είπε ο Πούτιν.