Το Σιναμπούνγκ, το οποίο παρέμενε αδρανές στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, εκτόξευσε, στις 15 Σεπτεμβρίου, μια μεγάλη στήλη τέφρας και λίθων. Διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της τοπικής Υπηρεσίας Αποτροπής Εθνικών Καταστροφών. Περίπου 6.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν σε τόπους προσωρινής κατοικίας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα και ζημιές.