Στο Κομσομόλσκ-να-Αμούρε, το νερό περιορίστηκε κατά 10 εκατοστά και βρίσκεται πλέον στην ένδειξη 894. Πάντως, τόσο στο Χαμπάροβσκ, όσο και στο Κομσομόλσκ-να-Αμούρε, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης παραμένει. Η επιδημιολογική κατάσταση στο σύνολό της παραμένει σταθερή.