Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γραφείου, αν διατηρηθεί η τρέχουσα νομοθεσία, τότε το δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ στη διάρκεια μερικών ετών θα μειωθεί ελαφρά. Τελικά, όμως, η αύξηση του ελλείματος του προϋπολογισμού θα ωθήσει το επίπεδο του χρέους σε επίπεδο υψηλότερο από το σημερινό.