Στο καμπαναριό του ναού είναι τοποθετημένες 18 καμπάνες, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών. Η μεγαλύτερη από αυτές ζυγίζει 5,9 τόνους και αποτελεί τη μεγαλύτερη καμπάνα στους Άγιους Τόπους. Είχε κατασκευαστεί στη Μόσχα το 1886. Με τον καιρό ορισμένες καμπάνες έχασαν τον ήχο τους και πρέπει να αντικατασταθούν.

Το σύνολο των μικρών και μεσαίων καμπανών, που δώρισε ο Πατριάρχης Κύριλλος, θα επεκτείνουν την παλέτα των ήχων του καμπαναριού του ναού του Πανάγιου Τάφου.