Θύμισε, επίσης, ότι ορισμένοι δυτικοί εταίροι αβάσιμα δήλωσαν πως μόνο το καθεστώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα. «Η αλήθεια όμως θα πρέπει να αποδειχθεί, και αυτό θα είναι μια δοκιμασία κλειδί για την περαιτέρω εργασία του Συμβουλίου Ασφαλείας», - είπε ο Λαβρόφ.