Με τον τρόπο αυτό, οι σερβικές αρχές τίμησαν τη συμμετοχή του στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της αυτόνομης επαρχίας του Κοσσυφοπεδίου και του Μετοχίου, καθώς και την εξασφάλιση διακοπών στη Ρωσία, για τα παιδιά αυτών των περιοχών.