Στο βυθό γίνεται έμπηξη χαλύβδινων στηλών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο. Στη συνέχεια, σχεδιάζεται η έγχυση τσιμέντου στα μεταξύ τους διάκενα. Το μήκος του φράκτη θα φθάσει τα 780 μέτρα και το ύψος του τα 30 και θα εξέχει 5 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

Την άνοιξη του 2011, μετά από το τσουνάμι που εκδηλώθηκε, σημειώθηκε διασπορά μεγάλης ποσότητας ραδιενεργών υλικών. Μετά από αυτό, στην Ιαπωνία ανέστειλαν πρακτικά τη λειτουργία τους όλου οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροδότησης, που κάλυπταν το 30% των ηλεκτροδοτικών αναγκών της χώρας.