Την προηγούμενη εβδομάδα οι αρχές της Συρίας έστειλαν επιστολή με την οποία συντάσσονται με τη Συνθήκη για την απαγόρευση των χημικών όπλων και, κατά τη δήλωση του Οργανισμού, η Συρία θα γίνει το 190ο μέλος του οργανισμού στις 14 Οκτωβρίου.

«Η Συρία θα γίνει μέλος του Οργανισμού κατ’ εξαίρεση. Γι’ αυτό και αναμένεται πως η έναρξη του προγράμματος για την καταστροφή των χημικών όπλων στη Συρία είναι υπόθεση λίγων ημερών», - αναφέρεται στη δήλωση του Οργανισμού.