Η εταιρεία αρνήθηκε να συνεργαστεί με το Κοσσυφοπέδιο εξαιτίας της «άκρως μπερδεμένης νομοθεσίας του, η οποία είναι αδύνατο να μην παραβιαστεί».

Η Heckler& Koch προμήθευε με όπλα τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία του Κοσσυφοπεδίου. Αυτή η αυτοανακηρυχθείσα δημοκρατία κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Σερβία το 2008.