Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η συριακή κρίση.

«Σε συνθήκες τεχνητής έντασης από μια σειρά χώρας γύρω από τη Συρία γίνεται αντιληπτή η σημασία των ενεργειών που έκανε η διεθνής κοινότητα για να αποτρέψει ένα νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή», - σημείωσαν από τη διπλωματική υπηρεσία.