Σύμφωνα με τον Κιριγένκο, αντικείμενο των κοινών ερευνών θα αποτελέσουν οι « νέες τεχνολογίες στους τομείς της ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας, της διαχείρισης των αποβλήτων και των μη ενεργειακών χρήσεων της πυρηνικής τεχνολογίας σε τομείς όπως η ιατρική».