Οι άνθρωποι πέθαιναν κυρίως λόγω των κατολισθήσεων και των ισχυρών ρευμάτων του νερού που εμφανίστηκαν εξαιτίας πλημμυρών από την υπερχείλιση ποταμών. Θύματα μπορούν να υπάρχουν και σε απομακρυσμένες περιοχές, με τις οποίες οι διασώστες δεν μπόρεσαν να αποκαταστήσουν ακόμα επαφές.

Οι Αρχές έχουν ήδη μεταφέρει από τις επικίνδυνες περιοχές περισσότερα από 8.000 άτομα. Οι εργασίες διάσωσης συνεχίζονται.