Για τους νομούς του Κιότο, του Σίγκα και του Φουκούι για πρώτα φορά ανακοινώθηκε το υψηλότερο «ειδικό» επίπεδο συναγερμού. Αυτό σημαίνει ότι η φυσική καταστροφή αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, που συμβαίνει μια φορά κάθε δεκάδες χρόνια και αποτελεί άμεση απειλή για τη ζωή του πληθυσμού.