Το ειδικό κέντρο στην Πολική περιοχή σχεδίασε 13 οικολογικές τουριστικές διαδρομές. Έχει γίνει προμήθεια σκηνών, υπνόσακων, μηχανοκίνητων βαρκών, καταμαράν, ποδηλάτων και εκτός δρόμου οχημάτων, που είναι απαραίτητα στην τούνδρα.

Επιπλέον, οι τουρίστες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν στάλο ελαφοβοσκών, όπου θα ζουν σε συνθήκες τρόπου ζωής που σχηματίστηκε επί αιώνες, θα συμμετάσχουν στη βοσκή ελαφιών και την προετοιμασία φαγητού στη σκηνή.