«Στη Ρωσία, σε αντίθεση με τη Συρία, υπάρχουν κατάλληλα εργοστάσια για την καταστροφή τέτοιου είδους όπλων», - δήλωσε ο εμπειρογνώμονας.

Ο Εβσέεφ επίσης υπέθεσε ότι η Μόσχα θα πρέπει να στείλει δικούς της επιθεωρητές για την παρακολούθηση της εξαγωγής των όπλων, επειδή στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων δεν επαρκούν. «Σε κάθε χρονική περίοδο μεταφοράς είναι πιθανή η έκρηξη ενός όπλου, γι’ αυτό με την εξαγωγή θα πρέπει να ασχοληθούν ειδικοί», - εξήγησε ο εμπειρογνώμονας.