Το πρόγραμμα προβλέπει συνομιλίες με τον πρόεδρο της ελληνικής βουλής Ευάγγελο Μεϊμαράκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης – Υπουργό Εξωτερικών Ευάγγελο Βενιζέλο και σειρά άλλων συναντήσεων.

Προγραμματίζεται να συζητηθεί ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων της διμερούς ατζέντας, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής για ενίσχυση των διακοινοβουλευτικών επαφών, την επέκταση και νομοθετική στήριξη του νομικού πλαισίου των διακρατικών σχέσεων, καθώς και τη δυνατότητα για ανάπτυξη της διαπεριφερειακής συνεργασίας.