Από το ορυχείο απομακρύνθηκαν 278 άνθρωποι, ενώ 11 άτομα παραμένουν για την υποστήριξη της λειτουργίας του ορυχείου, δεν υπάρχουν τραυματίες. Στο σημείο του συμβάντος εργάζονται επιχειρησιακές ομάδες του Υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων, μία ιατρική ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, καθώς και εκπρόσωποι άλλων υπουργείων και υπηρεσιών.