Έτσι, η Ιαπωνία για κάποιο χρονικό διάστημα θα παραμείνει χωρίς πυρηνική ενέργεια, διότι οι 2 αντιδραστήρες του «Όϊ» ήταν οι μοναδικοί που λειτουργούσαν στη χώρα. Στις 3 Σεπτεμβρίου είχε κλείσει ο τρίτος αντιδραστήρας, σήμερα θα σταματήσει τη λειτουργία του ο 4ος .

Αναμένεται ότι μετά από τις προγραμματισμένες εργασίες οι δύο αντιδραστήρες του «Όϊ» θα ξαναλειτουργήσουν.