Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από το νησί Ουίλερ στον κόλπο της Βεγγάλης κοντά στις ακτές της ινδικής πολιτείας Ορίσσα. Για πρώτη φορά ο πύραυλος είχε εκτοξευθεί τον Απρίλιο του 2012, η δοκιμή ήταν επιτυχής.

Ο «Άγκνι-5» είναι ένας πύραυλος τριών σταδίων μήκους 17 μέτρων και μάζας περίπου 50 τόνων. Η μάζα της πυρηνικής κεφαλής είναι 1,5 τόνοι. Πριν ο πύραυλος τεθεί σε υπηρεσία, θα απαιτηθούν ακόμα μερικές δοκιμές.