Μέχρι τώρα, στο δίπλωμα οδήγησής της αναγραφόταν μια συντετμημένη εκδοχή του επωνύμου της, αφού το μηχανογραφικό σύστημα της πολιτείας ήταν προγραμματισμένο για ονόματα έως 35 γραμμάτων.

Η γυναίκα ονομάζεται Τζάνις Λοκελάνι Κεϊχαναϊκούκαουακαχίχουλιχεεκαχαούνααέλε, που σημαίνει «αυτή, που θα σηκωθεί και θα οδηγήσει όλους τους ανθρώπους προς μια κατεύθυνση, όταν γύρω βασιλεύουν το χάος κι η σύγχυση και θα τους βοηθήσει ν΄ αντιμετωπίσουν την καταστροφή»