Ο ίδιος σημείωσε την αναγκαιότητα της λειτουργίας ενός σταθερού συνταξιοδοτικού και προνοιακού συστήματος, στο όνομα των μελλοντικών γενεών. Σύμφωνα με τον Ρεν, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να κάνουν λελογισμένη χρήση πόρων, επενδύοντας στην εκπαίδευση, την καινοτομία και τις υποδομές.