Εκτός αυτού, ο αρχηγός της κυβέρνησης υπέγραψε δήλωση σύμφωνα με την οποία εγγυάται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (FISU) για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου στη Ρωσία χωρίς βίζα για όλους τους συμμετέχοντες. Το έγγραφο, όπως και ο φάκελος υποψηφιότητας του Κρασνογιάρσκ μεταβιβάστηκαν στο Γραφείο της FISU, στις Βρυξέλλες.