Τώρα, στη βάση του σχεδίου που επεξεργάστηκαν η Ρωσία και οι ΗΠΑ για τη Συρία θα στηριχθεί το αντίστοιχο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η υλοποίηση του σχεδίου της Ρωσίας και των ΗΠΑ θα επιτρέψει την αποφυγή του στρατιωτικού σεναρίου, δήλωσε ο Λαβρόφ. «Εννοείται, πως στις προσεγγίσεις που συμφωνήσαμε δεν γίνεται καθόλου λόγος για τη χρήση βίας», - είπε ο διπλωμάτης.